Seminstation

Priser 2019 - seminstationen

Stationsavgift 1400 kr, 800 kr för Luxus CML och hingstar ur Hippo Essentias program
Seminavgift AI, TAI 2000 kr
Fryst FAI 6000 kr 
Uppstallning: 130 kr/dygn
Bete (i mån av plats): 80 kr/dygn

Moms tillkommer på samtliga avgifter

Hingstar på Tranberga

Nova
1500 euro 1 okt. Ingen stationsavgift.

Luxus CML - verkar via ett-sto-licens
1000 kr språngavgift.
7000 kr vid 90 dagars alt. 9000 kr vid levande föl.

50% rabatt på dräktighets/levande föl-avgift för selektionsston.
75% rabatt på dräktighets/levande föl-avgift för Elitston och ston med avkomma placerad i minst MsvA.

Tranberga Jordbruks AB

Malmövägen 360
233 63 Bara

040 - 44 71 89
0708 - 44 71 89

tranberga@msn.com

Stuteri, seminstation, veterinärmottagning och hingstar

Eva Pettersson, Leg. veterinär
Mobil 0708 482175

Maskinstation

Paul (Palle) Petersson
Tfn 040 447189
Mobil 0708 447189

Charolaisbesättningen

Stallförman
Fredrik Ripa
Mobil 0709-10 75 80

Paul (Palle) Petersson
Tfn 040 447189
Mobil 0708 447189

Copyright © 2019 Tranberga Jordbruks AB. Alla rättigheter förbehålls.