Seminstation

Priser 2018 - seminstationen

Stationsavgift 1400 kr, 800 kr för hingstar ur Hippo Essentias program
Seminavgift AI, TAI 2000 kr
Fryst FAI 4600 kr 
Uppstallning; 130 kr/dygn
Bete (i mån av plats); 80 kr/dygn

Moms tillkommer på samtliga avgifter

Fullblodshingstar på Tranberga

Helsinki xx
Avgifter för 2018 kommer under hösten.

Nova
Avgifter för 2018 kommer under hösten.

Tranberga Jordbruks AB

Malmövägen 360
233 63 Bara

040 - 44 71 89
0708 - 44 71 89

tranberga@msn.com

Stuteri, seminstation, veterinärmottagning och hingstar

Eva Pettersson, Leg. veterinär
Mobil 0708 482175

Maskinstation

Paul (Palle) Petersson
Tfn 040 447189
Mobil 0708 447189

Charolaisbesättningen

Stallförman
Fredrik Ripa
Mobil 0709-10 75 80

Paul (Palle) Petersson
Tfn 040 447189
Mobil 0708 447189

Copyright © 2018 Tranberga Jordbruks AB. Alla rättigheter förbehålls.